Jump to content

DELL PowerConnect 3424


NetworkPro

Recommended Posts

Настройвам си един кютук

Та ми се струва че не всичко което не ползвам съм изключил.

Трябват ми само vlan функциите и sntp клиента да си седи, нищо друго

Какво може да пепоръчате като CLI команда за изключване на ненужни работи?

Благодаря предварително за вашите коментари.

PowerConnect3424(config-if)# do sh run

no spanning-tree

spanning-tree mode rstp

interface range ethernet all

dot1x multiple-hosts

exit

interface range ethernet g(3-4)

switchport mode trunk

exit

vlan database

vlan 100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000,1100,1200,1300,1400

exit

interface ethernet e1

switchport access vlan 100

exit

interface range ethernet g(3-4)

switchport trunk allowed vlan add 100

exit

interface ethernet e2

switchport access vlan 200

exit

interface range ethernet g(3-4)

switchport trunk allowed vlan add 200

exit                    

interface ethernet e3

switchport access vlan 300

exit

interface range ethernet g(3-4)

switchport trunk allowed vlan add 300

exit

interface ethernet e4

switchport access vlan 400

exit

interface range ethernet g(3-4)

switchport trunk allowed vlan add 400

exit

interface ethernet e5

switchport access vlan 500

exit

interface range ethernet g(3-4)

switchport trunk allowed vlan add 500

exit

interface ethernet e6

switchport access vlan 600

exit

interface range ethernet g(3-4)       

switchport trunk allowed vlan add 600

exit

interface ethernet e7

switchport access vlan 700

exit

interface range ethernet g(3-4)

switchport trunk allowed vlan add 700

exit

interface ethernet e8

switchport access vlan 800

exit

interface range ethernet g(3-4)

switchport trunk allowed vlan add 800

exit

interface ethernet e9

switchport access vlan 900

exit

interface range ethernet g(3-4)

switchport trunk allowed vlan add 900

exit

interface ethernet e10

switchport access vlan 1000         

exit

interface range ethernet g(3-4)

switchport trunk allowed vlan add 1000

exit

interface ethernet e11

switchport access vlan 1100

exit

interface range ethernet g(3-4)

switchport trunk allowed vlan add 1100

exit

interface ethernet e12

switchport access vlan 1200

exit

interface range ethernet g(3-4)

switchport trunk allowed vlan add 1200

exit

interface ethernet e13

switchport access vlan 1300

exit

interface range ethernet g(3-4)

switchport trunk allowed vlan add 1300

exit                    

interface ethernet e14

switchport access vlan 1400

exit

interface range ethernet g(3-4)

switchport trunk allowed vlan add 1400

exit

interface range ethernet all

gvrp vlan-creation-forbid

exit

interface range ethernet all

gvrp registration-forbid

exit

interface vlan 1

no ip igmp snooping mrouter learn-pim-dvmrp

exit

interface vlan 100

no ip igmp snooping mrouter learn-pim-dvmrp

exit

interface vlan 200

no ip igmp snooping mrouter learn-pim-dvmrp

exit

interface vlan 300             

no ip igmp snooping mrouter learn-pim-dvmrp

exit

interface vlan 400

no ip igmp snooping mrouter learn-pim-dvmrp

exit

interface vlan 500

no ip igmp snooping mrouter learn-pim-dvmrp

exit

interface vlan 600

no ip igmp snooping mrouter learn-pim-dvmrp

exit

interface vlan 700

no ip igmp snooping mrouter learn-pim-dvmrp

exit

interface vlan 800

no ip igmp snooping mrouter learn-pim-dvmrp

exit

interface vlan 900

no ip igmp snooping mrouter learn-pim-dvmrp

exit

interface vlan 1000

no ip igmp snooping mrouter learn-pim-dvmrp 

exit

interface vlan 1100

no ip igmp snooping mrouter learn-pim-dvmrp

exit

interface vlan 1200

no ip igmp snooping mrouter learn-pim-dvmrp

exit

interface vlan 1300

no ip igmp snooping mrouter learn-pim-dvmrp

exit

interface vlan 1400

no ip igmp snooping mrouter learn-pim-dvmrp

exit

no lldp enable 

interface ethernet e1

no lldp enable 

exit

interface ethernet e2

no lldp enable 

exit

interface ethernet e3

no lldp enable               

exit

interface ethernet e4

no lldp enable 

exit

interface ethernet e5

no lldp enable 

exit

interface ethernet e6

no lldp enable 

exit

interface ethernet e7

no lldp enable 

exit

interface ethernet e8

no lldp enable 

exit

interface ethernet e9

no lldp enable 

exit

interface ethernet e10

no lldp enable 

exit                    

interface ethernet e11

no lldp enable 

exit

interface ethernet e12

no lldp enable 

exit

interface ethernet e13

no lldp enable 

exit

interface ethernet e14

no lldp enable 

exit

interface ethernet e15

no lldp enable 

exit

interface ethernet e16

no lldp enable 

exit

interface ethernet e17

no lldp enable 

exit

interface ethernet e18           

no lldp enable 

exit

interface ethernet e19

no lldp enable 

exit

interface ethernet e20

no lldp enable 

exit

interface ethernet e21

no lldp enable 

exit

interface ethernet e22

no lldp enable 

exit

interface ethernet e23

no lldp enable 

exit

interface ethernet e24

no lldp enable 

exit

interface ethernet g1

no lldp enable               

exit

interface ethernet g2

no lldp enable 

exit

interface ethernet g3

no lldp enable 

exit

interface ethernet g4

no lldp enable 

exit

interface vlan 1

ip address dhcp 

exit

no qos

hostname "PowerConnect3424"

username *** **** level 15 encrypt

ed

passwords lockout 3

no snmp-server enable traps

no snmp-server trap authentication

snmp-server community Dell_Network_Manager rw view DefaultSuper 

clock timezone 2              

clock source sntp

sntp unicast client enable

sntp unicast client poll

sntp server 141.40.103.103 pollDefault settings: 

Service tag: 7MWWV91 


SW version 2.0.0.34 (date 25-Jul-2010 time 14:24:24) 


Fast Ethernet Ports 

========================== 

no shutdown 

speed 100 

duplex full 

negotiation 

flow-control off              

mdix auto 

no back-pressure 


Gigabit Ethernet Ports 

============================= 

no shutdown 

speed 1000 

duplex full 

negotiation 

flow-control off 

mdix auto 

no back-pressure 


interface vlan 1 

interface port-channel 1 - 8 


spanning-tree 

spanning-tree mode STP 


qos basic 

PowerConnect3424(config-if)# 

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Това железо го вързах към един микротик, за сега на 100Mbps Realtek 81390.

В MikroTik-а се вижда яко tx drops на VLAN-ите които са Trunk-нати към "класиката" на Dell.

Суича показва само 39 rx FCS Errors които не растат за сега.

PowerConnect3424# show interfaces status 

                       Flow Link     Back  Mdix

Port   Type     Duplex Speed Neg   ctrl State    Pressure Mode

-------- ------------ ------ ----- -------- ---- ----------- -------- -------

e1    100M-Copper  --   --   --   -- Down      --   --  

e2    100M-Copper Full  100  Enabled Off Up     Disabled On   

e3    100M-Copper Full  100  Enabled Off Up     Disabled On   

e4    100M-Copper Full  100  Enabled Off Up     Disabled Off  

e5    100M-Copper Full  100  Enabled Off Up     Disabled On   

e6    100M-Copper Full  100  Enabled Off Up     Disabled Off  

e7    100M-Copper Full  100  Enabled Off Up     Disabled On   

e8    100M-Copper Full  100  Enabled Off Up     Disabled Off  

e9    100M-Copper  --   --   --   -- Down      --   --  

e10   100M-Copper  --   --   --   -- Down      --   --  

e11   100M-Copper  --   --   --   -- Down      --   --  

e12   100M-Copper  --   --   --   -- Down      --   --  

e13   100M-Copper  --   --   --   -- Down      --   --  

e14   100M-Copper  --   --   --   -- Down      --   --  

e15   100M-Copper  --   --   --   -- Down      --   --  

e16   100M-Copper  --   --   --   -- Down      --   --  

e17   100M-Copper  --   --   --   -- Down      --   --  

e18   100M-Copper  --   --   --   -- Down      --   --  

e19   100M-Copper  --   --   --   -- Down      --   --  

e20   100M-Copper  --   --   --   -- Down      --   --  

e21   100M-Copper  --   --   --   -- Down      --   --  

e22   100M-Copper  --   --   --   -- Down      --   --  

e23   100M-Copper  --   --   --   -- Down      --   --  

e24   100M-Copper  --   --   --   -- Down      --   --  

g1    1G-Fiber    --   --   --   -- Down      --   --  

g2    1G-Fiber    --   --   --   -- Down      --   --  

g3    1G-Copper  Full  100  Enabled Off Up     Disabled On   

g4    1G-Copper  Full  100  Enabled Off Up     Disabled Off  


                     Flow  Link    

Ch    Type  Duplex Speed Neg   control State    

-------- ------- ------ ----- -------- ------- ----------- 

ch1     --   --   --   --    --  Not Present 

ch2     --   --   --   --    --  Not Present 

ch3     --   --   --   --    --  Not Present 

ch4     --   --   --   --    --  Not Present 

ch5     --   --   --   --    --  Not Present 

ch6     --   --   --   --    --  Not Present 

ch7     --   --   --   --    --  Not Present 

ch8     --   --   --   --    --  Not Present 


PowerConnect3424# show qos

Qos: disable


PowerConnect3424# show ports security Port  status  Learning   Action      Maximum  Trap   Frequency

------- -------- ------------- ----------------- --------- -------- ---------

e1   Disabled Lock     -         1     -    -

e2   Disabled Lock     -         1     -    -

e3   Disabled Lock     -         1     -    -

e4   Disabled Lock     -         1     -    -

e5   Disabled Lock     -         1     -    -

e6   Disabled Lock     -         1     -    -

e7   Disabled Lock     -         1     -    -

e8   Disabled Lock     -         1     -    -

e9   Disabled Lock     -         1     -    -

e10   Disabled Lock     -         1     -    -

e11   Disabled Lock     -         1     -    -

e12   Disabled Lock     -         1     -    -

e13   Disabled Lock     -         1     -    -

e14   Disabled Lock     -         1     -    -

e15   Disabled Lock     -         1     -    -

e16   Disabled Lock     -         1     -    -

e17   Disabled Lock     -         1     -    -

e18   Disabled Lock     -         1     -    -

e19   Disabled Lock     -         1     -    -

e20   Disabled Lock     -         1     -    -

e21   Disabled Lock     -         1     -    -

e22   Disabled Lock     -         1     -    -

e23   Disabled Lock     -         1     -    -

e24   Disabled Lock     -         1     -    -

g1   Disabled Lock     -         1     -    -

g2   Disabled Lock     -         1     -    -

g3   Disabled Lock     -         1     -    -

g4   Disabled Lock     -         1     -    -

ch1   Disabled Lock     -         1     -    -

ch2   Disabled Lock     -         1     -    -

ch3   Disabled Lock     -         1     -    -

ch4   Disabled Lock     -         1     -    -

ch5   Disabled Lock     -         1     -    -

ch6   Disabled Lock     -         1     -    -

ch7   Disabled Lock     -         1     -    -

ch8   Disabled Lock     -         1     -    -PowerConnect3424# show vlan


Vlan    Name          Ports        Type   Authorization 

---- ----------------- --------------------------- ------------ ------------- 

 1      1      e(15-24),g(1-4),ch(1-   other    Required  

100     100         e1,g(3-4)      permanent   Required  

200     200         e2,g(3-4)      permanent   Required  

300     300         e3,g(3-4)      permanent   Required  

400     400         e4,g(3-4)      permanent   Required  

500     500         e5,g(3-4)      permanent   Required  

600     600         e6,g(3-4)      permanent   Required  

700     700         e7,g(3-4)      permanent   Required  

800     800         e8,g(3-4)      permanent   Required  

900     900         e9,g(3-4)      permanent   Required  

1000    1000        e10,g(3-4)      permanent   Required  

1100    1100        e11,g(3-4)      permanent   Required  

1200    1200        e12,g(3-4)      permanent   Required  

1300    1300        e13,g(3-4)      permanent   Required  

1400    1400        e14,g(3-4)      permanent   Required  


PowerConnect3424# show dot1x   


802.1x is disabled


     Admin       Oper     Reauth  Reauth   Username

Port   Mode        Mode     Control Period

-------- ------------------ ------------- -------- ---------- -----------------

e1    Force Authorized  Authorized*  Disabled 3600    n/a       

e2    Force Authorized  Authorized  Disabled 3600    n/a       

e3    Force Authorized  Authorized  Disabled 3600    n/a       

e4    Force Authorized  Authorized  Disabled 3600    n/a       

e5    Force Authorized  Authorized  Disabled 3600    n/a       

e6    Force Authorized  Authorized  Disabled 3600    n/a       

e7    Force Authorized  Authorized  Disabled 3600    n/a       

e8    Force Authorized  Authorized  Disabled 3600    n/a       

e9    Force Authorized  Authorized*  Disabled 3600    n/a       

e10   Force Authorized  Authorized*  Disabled 3600    n/a       

e11   Force Authorized  Authorized*  Disabled 3600    n/a       

e12   Force Authorized  Authorized*  Disabled 3600    n/a       

e13   Force Authorized  Authorized*  Disabled 3600    n/a       

e14   Force Authorized  Authorized*  Disabled 3600    n/a       

e15   Force Authorized  Authorized*  Disabled 3600    n/a       

e16   Force Authorized  Authorized*  Disabled 3600    n/a       

e17   Force Authorized  Authorized*  Disabled 3600    n/a       

e18   Force Authorized  Authorized*  Disabled 3600    n/a       

e19   Force Authorized  Authorized*  Disabled 3600    n/a       

e20   Force Authorized  Authorized*  Disabled 3600    n/a       

e21   Force Authorized  Authorized*  Disabled 3600    n/a       

e22   Force Authorized  Authorized*  Disabled 3600    n/a       

e23   Force Authorized  Authorized*  Disabled 3600    n/a       

e24   Force Authorized  Authorized*  Disabled 3600    n/a       

g1    Force Authorized  Authorized*  Disabled 3600    n/a       

g2    Force Authorized  Authorized*  Disabled 3600    n/a       

g3    Force Authorized  Authorized  Disabled 3600    n/a       

g4    Force Authorized  Authorized  Disabled 3600    n/a       


* Port is down or not present[/code]

Суича е синхронизиран по NTP и в #show logging не се вижда нищо от днешния тест. 80Мбитс даунлоуд му понатрупа още (считано от MikroTik-а) tx drops.

TX Drops се трупат на MikorTik на VLAN-а на който беше теста + и на другите VLANи където няма трафик.

плиз хелп ми :)

Edited by NetworkPro
Link to comment
Share on other sites

 • Administrator

Това железо го вързах към един микротик, за сега на 100Mbps Realtek 8139.

В MikroTik-а се вижда яко tx drops на VLAN-ите които са Trunk-нати към "класиката" на Dell.

Суича показва само 39 rx FCS Errors които не растат за сега.

PowerConnect3424# show interfaces status

											 Flow Link		 Back  Mdix

Port	 Type		 Duplex Speed Neg	 ctrl State	  Pressure Mode

-------- ------------ ------ ----- -------- ---- ----------- -------- -------

e1	  100M-Copper	--	 --	 --	 -- Down		  --	 --	

e2	  100M-Copper Full	100  Enabled Off Up		 Disabled On	

e3	  100M-Copper Full	100  Enabled Off Up		 Disabled On	

e4	  100M-Copper Full	100  Enabled Off Up		 Disabled Off	

e5	  100M-Copper Full	100  Enabled Off Up		 Disabled On	

e6	  100M-Copper Full	100  Enabled Off Up		 Disabled Off	

e7	  100M-Copper Full	100  Enabled Off Up		 Disabled On	

e8	  100M-Copper Full	100  Enabled Off Up		 Disabled Off	

e9	  100M-Copper	--	 --	 --	 -- Down		  --	 --	

e10	 100M-Copper	--	 --	 --	 -- Down		  --	 --	

e11	 100M-Copper	--	 --	 --	 -- Down		  --	 --	

e12	 100M-Copper	--	 --	 --	 -- Down		  --	 --	

e13	 100M-Copper	--	 --	 --	 -- Down		  --	 --	

e14	 100M-Copper	--	 --	 --	 -- Down		  --	 --	

e15	 100M-Copper	--	 --	 --	 -- Down		  --	 --	

e16	 100M-Copper	--	 --	 --	 -- Down		  --	 --	

e17	 100M-Copper	--	 --	 --	 -- Down		  --	 --	

e18	 100M-Copper	--	 --	 --	 -- Down		  --	 --	

e19	 100M-Copper	--	 --	 --	 -- Down		  --	 --	

e20	 100M-Copper	--	 --	 --	 -- Down		  --	 --	

e21	 100M-Copper	--	 --	 --	 -- Down		  --	 --	

e22	 100M-Copper	--	 --	 --	 -- Down		  --	 --	

e23	 100M-Copper	--	 --	 --	 -- Down		  --	 --	

e24	 100M-Copper	--	 --	 --	 -- Down		  --	 --	

g1	  1G-Fiber	  --	 --	 --	 -- Down		  --	 --	

g2	  1G-Fiber	  --	 --	 --	 -- Down		  --	 --	

g3	  1G-Copper	Full	100  Enabled Off Up		 Disabled On	

g4	  1G-Copper	Full	100  Enabled Off Up		 Disabled Off	


										 Flow	Link		

Ch	  Type	Duplex Speed Neg	 control State	 

-------- ------- ------ ----- -------- ------- -----------

ch1		 --	 --	 --	 --	  --	Not Present

ch2		 --	 --	 --	 --	  --	Not Present

ch3		 --	 --	 --	 --	  --	Not Present

ch4		 --	 --	 --	 --	  --	Not Present

ch5		 --	 --	 --	 --	  --	Not Present

ch6		 --	 --	 --	 --	  --	Not Present

ch7		 --	 --	 --	 --	  --	Not Present

ch8		 --	 --	 --	 --	  --	Not Present


PowerConnect3424# show qos

Qos: disable


PowerConnect3424# show ports securityPort	status  Learning	 Action			Maximum  Trap	 Frequency

------- -------- ------------- ----------------- --------- -------- ---------

e1	 Disabled Lock		 -				 1		 -		-

e2	 Disabled Lock		 -				 1		 -		-

e3	 Disabled Lock		 -				 1		 -		-

e4	 Disabled Lock		 -				 1		 -		-

e5	 Disabled Lock		 -				 1		 -		-

e6	 Disabled Lock		 -				 1		 -		-

e7	 Disabled Lock		 -				 1		 -		-

e8	 Disabled Lock		 -				 1		 -		-

e9	 Disabled Lock		 -				 1		 -		-

e10	 Disabled Lock		 -				 1		 -		-

e11	 Disabled Lock		 -				 1		 -		-

e12	 Disabled Lock		 -				 1		 -		-

e13	 Disabled Lock		 -				 1		 -		-

e14	 Disabled Lock		 -				 1		 -		-

e15	 Disabled Lock		 -				 1		 -		-

e16	 Disabled Lock		 -				 1		 -		-

e17	 Disabled Lock		 -				 1		 -		-

e18	 Disabled Lock		 -				 1		 -		-

e19	 Disabled Lock		 -				 1		 -		-

e20	 Disabled Lock		 -				 1		 -		-

e21	 Disabled Lock		 -				 1		 -		-

e22	 Disabled Lock		 -				 1		 -		-

e23	 Disabled Lock		 -				 1		 -		-

e24	 Disabled Lock		 -				 1		 -		-

g1	 Disabled Lock		 -				 1		 -		-

g2	 Disabled Lock		 -				 1		 -		-

g3	 Disabled Lock		 -				 1		 -		-

g4	 Disabled Lock		 -				 1		 -		-

ch1	 Disabled Lock		 -				 1		 -		-

ch2	 Disabled Lock		 -				 1		 -		-

ch3	 Disabled Lock		 -				 1		 -		-

ch4	 Disabled Lock		 -				 1		 -		-

ch5	 Disabled Lock		 -				 1		 -		-

ch6	 Disabled Lock		 -				 1		 -		-

ch7	 Disabled Lock		 -				 1		 -		-

ch8	 Disabled Lock		 -				 1		 -		-PowerConnect3424# show vlan


Vlan	  Name				  Ports				Type	 Authorization

---- ----------------- --------------------------- ------------ -------------

1		  1		  e(15-24),g(1-4),ch(1-	 other	  Required	

100		 100				 e1,g(3-4)		  permanent	 Required	

200		 200				 e2,g(3-4)		  permanent	 Required	

300		 300				 e3,g(3-4)		  permanent	 Required	

400		 400				 e4,g(3-4)		  permanent	 Required	

500		 500				 e5,g(3-4)		  permanent	 Required	

600		 600				 e6,g(3-4)		  permanent	 Required	

700		 700				 e7,g(3-4)		  permanent	 Required	

800		 800				 e8,g(3-4)		  permanent	 Required	

900		 900				 e9,g(3-4)		  permanent	 Required	

1000	  1000				e10,g(3-4)		  permanent	 Required	

1100	  1100				e11,g(3-4)		  permanent	 Required	

1200	  1200				e12,g(3-4)		  permanent	 Required	

1300	  1300				e13,g(3-4)		  permanent	 Required	

1400	  1400				e14,g(3-4)		  permanent	 Required	


PowerConnect3424# show dot1x	


802.1x is disabled


		 Admin			 Oper		 Reauth  Reauth	 Username

Port	 Mode			  Mode		 Control Period

-------- ------------------ ------------- -------- ---------- -----------------

e1	  Force Authorized  Authorized*  Disabled 3600	  n/a			 

e2	  Force Authorized  Authorized	Disabled 3600	  n/a			 

e3	  Force Authorized  Authorized	Disabled 3600	  n/a			 

e4	  Force Authorized  Authorized	Disabled 3600	  n/a			 

e5	  Force Authorized  Authorized	Disabled 3600	  n/a			 

e6	  Force Authorized  Authorized	Disabled 3600	  n/a			 

e7	  Force Authorized  Authorized	Disabled 3600	  n/a			 

e8	  Force Authorized  Authorized	Disabled 3600	  n/a			 

e9	  Force Authorized  Authorized*  Disabled 3600	  n/a			 

e10	 Force Authorized  Authorized*  Disabled 3600	  n/a			 

e11	 Force Authorized  Authorized*  Disabled 3600	  n/a			 

e12	 Force Authorized  Authorized*  Disabled 3600	  n/a			 

e13	 Force Authorized  Authorized*  Disabled 3600	  n/a			 

e14	 Force Authorized  Authorized*  Disabled 3600	  n/a			 

e15	 Force Authorized  Authorized*  Disabled 3600	  n/a			 

e16	 Force Authorized  Authorized*  Disabled 3600	  n/a			 

e17	 Force Authorized  Authorized*  Disabled 3600	  n/a			 

e18	 Force Authorized  Authorized*  Disabled 3600	  n/a			 

e19	 Force Authorized  Authorized*  Disabled 3600	  n/a			 

e20	 Force Authorized  Authorized*  Disabled 3600	  n/a			 

e21	 Force Authorized  Authorized*  Disabled 3600	  n/a			 

e22	 Force Authorized  Authorized*  Disabled 3600	  n/a			 

e23	 Force Authorized  Authorized*  Disabled 3600	  n/a			 

e24	 Force Authorized  Authorized*  Disabled 3600	  n/a			 

g1	  Force Authorized  Authorized*  Disabled 3600	  n/a			 

g2	  Force Authorized  Authorized*  Disabled 3600	  n/a			 

g3	  Force Authorized  Authorized	Disabled 3600	  n/a			 

g4	  Force Authorized  Authorized	Disabled 3600	  n/a			 


* Port is down or not present[/code]

Суича е синхронизиран по NTP и в #show logging не се вижда нищо от днешния тест. 80Мбитс даунлоуд му понатрупа още (считано от MikroTik-а) tx drops.

TX Drops се трупат на MikorTik на VLAN-а на който беше теста + и на другите VLANи където няма трафик.

плиз хелп ми :)

Smani mrejovite karti s broadcom/intel chipset ot minalata godina pone i nqma da ima drop.

Use since

OpenBSD 3.x

FreeBSD 4.x

Centos 5.x Debian 3.x Ubuntu 7.x

Аз съм фен на OpenWRT.

 

Горчивината от лошото качество остава дълго след като е преминало удоволствието от ниската цена.

_____________________________

___|____|____|____|____|____|__

_|____|____|____|____|____|____

___|____|_ Удряй _|____|____|__

_|____|___ главата ___|____|____

___|____|_ си тук!! |____|____|__

_|____|____|____|____|____|____

___|____|____|____|____|____|__

Link to comment
Share on other sites

 • Administrator

Use since

OpenBSD 3.x

FreeBSD 4.x

Centos 5.x Debian 3.x Ubuntu 7.x

Аз съм фен на OpenWRT.

 

Горчивината от лошото качество остава дълго след като е преминало удоволствието от ниската цена.

_____________________________

___|____|____|____|____|____|__

_|____|____|____|____|____|____

___|____|_ Удряй _|____|____|__

_|____|___ главата ___|____|____

___|____|_ си тук!! |____|____|__

_|____|____|____|____|____|____

___|____|____|____|____|____|__

Link to comment
Share on other sites

След като Realtek 8169 (TP-Link) спря да приема и започна да трупа RX Errors (което се оправи с рестарт), сложихме Intel Pro/1000.

Edited by NetworkPro
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

мога ли да реализирам някаква алтернатива на switchport protected на делл 3324 ?

идеята е само елементарна порт изолация , идва нетагнат трафик, излиза нетагнат трафик

Link to comment
Share on other sites

:) и аз така си мисля, неможе един суич за 10лв да го може пък този - не .

но явно неуспявам да нацеля пропорциите 3ти ден си загубих и все не се получава.

играх си клинетските да са акес, другите генерал, пробвах и всички да са аксес, и трунк с натив влан пробвах. или няма никакъв трафик или всички се виждат.

Link to comment
Share on other sites

коко, за съжаление 3324 не го може - все пак е 9-10 годишен. За сметка на това 3424 го може (но е 2 години по-млад).

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.