Jump to content

Wi-Fi се насочва към 1Gbit/s


jack82

Recommended Posts

Безжичният Интернет ще стане три пъти по-бърз със следващата версия на 802.11 стандарта, която ще поддържа скорости до 1Gbit/s. 802.11ac ще се появи още тази година, като работна версия, но се очаква да наследи настоящия най-бърз стандарт (802.11n, който поддържа до 300 Mbps) и да се превърне в масов през 2015-та, когато ще обслужва над 1 млрд. устройства.

Очаква се, че новият стандарт ще е с обратна съвместимост, а първите устройства поддържащи 802.11ac, ще се появят в средата или края на 2012-та.

Щего пробваме а колеги :D

Edited by jack82

Неграмотен съм, не ми се смейте на правописа.

Link to comment
Share on other sites

:) ето ви малко инфо

IEEE 802.11ac е безжична компютърните мрежи , стандарт на 802.11 в момента в процес на разработка, което ще осигури висока пропускателна способност на безжичните локални мрежи (WLAN) под 6 GHz [ 1] (какво е по-известно като лентата от 5 GHz).

Theoretically, this specification will enable multi-station WLAN throughput of at least 1 Gigabit per second and a maximum single link throughput of at least 500 megabit per second (500 Mbit/s). Теоретично, тази спецификация ще даде възможност на мулти-гара пропускателната способност на WLAN най-малко 1 гигабит в секунда, и максималната единична пропускателна способност на връзката на най-малко 500 мегабит в секунда (500 Mbit / сек). This is accomplished by extending the air interface concepts embraced by 802.11n : wider RF bandwidth (up to 160 MHz), more MIMO spatial streams (up to 8), multi-user MIMO , and high-density modulation (up to 256 QAM ). Това се постига чрез разширяване на понятията за въздушен интерфейс, обгърнат от 802.11n:-широка честотна лента на RF (до 160 MHz ), MIMO пространствени потоци (до 8), мулти -потребител MIMO, и с висока плътност модулация ( до 256 QAM) .

On January 20, 2011, the Initial Technical Specification Draft 0.1 [ 2 ] was confirmed by IEEE 802.11 TGac. [ 3 ] На 20 януари, 2011, първоначален технически проект на спецификация 0.1 [2 ] беше потвърдено от IEEE 802.11 TGac . [3 ]

Standard finalization is anticipated in late 2012, with final 802.11 Working Group approval in late 2013. [ 4 ] According to a study, devices with the 802.11ac specification are expected to become common by 2015 with an estimated 1 billion spread around the world. [ 5 ] Standard финализиране се очаква в края на 2012 г., с окончателно 802.11 Работната група одобрение в края на 2013. [ 4] Според проучване, устройства с 802.11ac спецификация се очаква да се превърне в обичайна от 2015 г. с около 1 млрд. се разпространява по света. 5]

As of September 2011, there are no consumer devices implementing the draft specification. Към септември 2011 г., не са потребителски устройства за изпълнение на проект на спецификация.

80 MHz и 160 MHz канал диапазони (при максимум 40 MHz в 802.11n )

80 MHz mandatory for stations ( STAs ), 160 MHz optional 80 MHz, задължителен за станции ( Стас), 160 MHz по желание

More MIMO spatial streams Още MIMO пространствени потоци

Support for up to 8 spatial streams (vs. 4 in 802.11n ) Поддръжка на до 8 пространствени потоци (срещу 4 в 802.11n )

Multi-user MIMO (MU-MIMO) Multi-потребител MIMO (MU-MIMO)

Multiple STAs , each with one or more antennas, transmit or receive independent data streams simultaneously Няколко Стас , всеки с един или повече антени, предаване или получаване на независими потоци от данни едновременно

“Space Division Multiple Access” ( SDMA ): streams not separated by frequency, but instead resolved spatially, analogous to 11n-style MIMO "Space дивизия множество достъп" ( SDMA ): потоци, които не са разделени по честота, но вместо това решени пространствено, аналогично на 11n-стил MIMO

Downlink MU-MIMO (one transmitting device, multiple receiving devices) included as an optional mode Downlink MU-MIMO (един предаващ устройство, множествена приемащото устройство), включена като опция режим

Modulation Модулация

256- QAM , rate 3/4 and 5/6, added as optional modes (vs. 64- QAM , rate 5/6 maximum in 802.11n ) 256 - QAM , курс 3 / 4 и 5 / 6, добавено като опция режими (срещу 64 - QAM , скорост на 5 / 6 максимум в 802.11n )

Other elements/features Други елементи / характеристики

Single sounding and feedback format for beamforming (vs. multiple in 802.11n ) Единична звучене и обратна формат за генериране на лъчи (срещу кратно в 802.11n )

MAC modifications (mostly to support above changes) MAC модификации (най-вече в подкрепа на по-горе промени)

Coexistence mechanisms for 20/40/80/160 MHz channels, 11ac and 11a/n devices Съвместно съществуване на механизми за 20/40/80/160 MHz канали, 11ac и 11а / N устройства

Edited by jack82

Неграмотен съм, не ми се смейте на правописа.

Link to comment
Share on other sites

Не съм Тома Неверни,

ама досега не съм виждал безчична мрежа която да прави повече от 170 мегабита Half Duplex, дори и на 5 гигахерца.

Въпреки, че повечето устройства поддържат MCS-15 със 40 мегахерца канал и Guard Interval от 400ns + 64QAM, все пак не съм виждал повече от 150-170 мегабита еднопосочно.

Въпреки, че според спецификациите, MCS-31 е 600 мегабита, ще се радвам да видя наистина и 1/3 от тях еднопосочно. Било то и на разстояние 2 километра.

Според мен, това все още си остават теоретични разработки. Някак си ме струва като да сравняваш действие на крушка с нажежаема жичка и LED.

Иначе, ще се радвам ако това стане. Тогава цената на всички останали медия носители ще политне надолу.

Link to comment
Share on other sites

Дори и да го докарат това ще е в лабораторни условия. В реалността с тоя ефир и какво ли още не ще е поредната смяна на стандарта и накрая пак нищо :( Освен това то не само мегабитите са важни ами и закъсненията. С колегата правихме опити с N стандарта при p2mp с 3 лаптопа и едно AP в града напълно реални условия. AP то с 3 14dB панелки - е по-добре от b/g се представи но като цяло от тоя ефир много се омазваше като мине 100метра от AP то. След което всичко го преместихме на една поляна където и GSM те са зле :D е тогава резултатите си бяха 2-3 пъти по добри.

Та мисълта ми е, че трябва да се помисли и за смяна на банда не само за качване на скоростите.

Edited by master

Analog Audio™

Link to comment
Share on other sites

  • Administrator

160mhz честотна лента си е ... мале мила, по скорости тръгва да се мери с релейките ама това нещо ще е много претенциозно за дълги линкове ако въобще стане за такива, и като се замисля една мини пци платка каква мощност ще иска да държи тази лента сигурно на 10-12дбм ще е макса а за чувствителноста :) още по интересен въпрос 256qam иска повече качество, но както знаем за домашен рутер може винаги да се издокара там няма особенни изисквания в една стая :) а за навън като се има предвид, че 5гхз банда е около 700мхц колко 160мхц ленти ще се съберат :)

Не отговарям на постове написани с шльокавица!

Link to comment
Share on other sites

и 300 да прекара еднопосочно пак е нещто ;):lol:

Неграмотен съм, не ми се смейте на правописа.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.