Jump to content
klintan

EVN Общи условия и Технически условия за оператори на електронни съобщителни мрежи

Recommended Posts

Октодиан

Задължително се прави работен проект от правоспособен проектант,при нас взимат 250лв на Км

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivo
На 5.12.2019 г. at 19:55, MiPSus написа:

На "диреците" се допускат само два "кабела/сноп кабели" , отдават се само две монтажни коти - да се чете две фирми, два договора , етц ...

... от Министерството!

Малко корекции от КРС по отношение на ЧЕЗ. Очакваме за другите ЕРП-та.

Решение №451 от 28.11.2019

 

      На основание чл. 85, ал. 1, т. 1 и ал. 2 и ал. 3 във връзка с чл. 82, ал. 1, във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 1, ал. 2 и ал. 4, във връзка с чл. 3, ал. 1 и чл. 15, ал. 2 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, във връзка с чл. 1, ал. 3, чл. 2, т. 4 и чл. 11, ал. 3 от Методиката за начина за разпределяне на разходите при определяне на цени за предоставяне на достъп до и съвместно ползване на физическа инфраструктура и право на преминаване по закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (Обн. ДВ. бр. 92 от 6 ноември 2018 г.) със становище вх. № 12-01-1187/04.10.2019 г. и писмо вх. № 12-01-1187/06.11.2019 г. от Комисията за енергийно и водно регулиране, във връзка с чл. 3 и чл. 15, ал. 2 от Наредба за правилата и нормите за проектиране, разполагане и демонтаж на електронни съобщителни мрежи (Обн. ДВ. бр. 92 от 22.11.2019 г.), във връзка с искания за даване на задължителни указания вх. №№ 12-01-1187/21.03.2019 г., 12-01-1187/28.03.2019, 12-01-1187/28.03.2019, 12-01-1187/29.03.2019 г. и 12-01-1454/24.04.2019 г. и Решения №№ 131/28.03.2019 г., 169/18.04.2019 г., 188/09.05.2019 г., 214/06.06.2019 г. и 265/10.07.2019 г., както и писмо изх. № 14-00-1884/13.02.2019 г. на Комисията за регулиране на съобщенията,

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

РЕШИ:

      1. Приема резултатите от работата на специализираната комисия, определена с Решение № 131/28.03.2019 и Решение № 188/09.05.2019 г. на Комисията за регулиране на съобщенията.
      2. Дава задължителни указания на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД, както следва:
      2.1. Да заличи в чл. 4, ал. 5, т. 2 от Приложение № 5 ограничението за разполагането на „до 3 броя ЕСМ“ върху стълбовната инфраструктура на предприятието, както и да коригира всички относими текстове в общите условия, в които посоченото указание се отразява.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Networker

Някой по-голям е изгорял в някои населени места вероятно :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Networker
Преди 22 часа, Октодиан написа:

Задължително се прави работен проект от правоспособен проектант,при нас взимат 250лв на Км

В проекта само гръбначни кабели ли са включени или и такива от наши кутии към клиентите?

Share this post


Link to post
Share on other sites
MiPSus
Преди 23 часа, Ivo написа:

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

РЕШИ:

      1. Приема резултатите от работата на специализираната комисия, определена с Решение № 131/28.03.2019 и Решение № 188/09.05.2019 г. на Комисията за регулиране на съобщенията.
      2. Дава задължителни указания на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД, както следва:
      2.1. Да заличи в чл. 4, ал. 5, т. 2 от Приложение № 5 ограничението за разполагането на „до 3 броя ЕСМ“ върху стълбовната инфраструктура на предприятието, както и да коригира всички относими текстове в общите условия, в които посоченото указание се отразява.

Корекцията им произлиза от Наредбата

Цитат

(2) Когато съобщителните кабели са повече от един, те се закрепват в снопове, като броят на сноповете не може да бъде повече от два. Броят на кабелите в сноп и прилежащите елементи на електронната съобщителна мрежа може да бъде ограничен от мрежовия оператор единствено от съображения за товароносимост на стълбовете при отчитане и на резервирания капацитет.
(3) Кабелите се усукват или привързват в кабелните снопове и се закрепват чрез конзола за стълбове и фасади.
(4) Кабелите в снопа могат да бъдат на повече от един оператор на електронна съобщителна мрежа. Привързването на кабелите в снопа е отговорност на последния присъединил се оператор на електронна съобщителна мрежа.

И тя сега стана параграф 22, ЕРП-то приема договори и проекти до скъсване на стълб :) 

Новото е от тези дни - КРС забрани на ЕРП Юг да иска стандарти за закрепване 😞 

Please login or register to see this content.

На снимката е само един оператор!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivo
Преди 5 часа, MiPSus написа:

Новото е от тези дни - КРС забрани на ЕРП Юг да иска стандарти за закрепване 😞 

И не само. Още доста задължителни указания има към ЕВН. Най-важните са:
 

Цитат

 

"6.2.Дава задължителни указания на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД да измени Общите условия на договорите за достъп до и ползване на елементи от електроразпределителната мрежа на ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД от оператори на електронни съобщителни мрежи, както следва:

6.2.1 Да измени т. 8.4.1 от Общите условия, като я приведе в съответствие с чл. 3, ал. 1 от Наредбата за правилата и нормите за проектиране, разполагане и демонтаж на електронни съобщителни мрежи и да отрази промяната във всички други относими текстове на Общите условия;

6.2.2.да заличи т. 1-7 от „Изисквания към проектната и екзекутивната документация, изпитвания“ от Приложение 1 „Технически параметри на аксесоари и носеща арматура“ на Техническите условия на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, както и да заличи последното изречение на т. 6.1.2 от Техническите условия;

6.2.3.да заличи т. 6.2.1 от Техническите условия, касаещ кабелно-въздушния преход;

6.2.4.да премахне ограничението за брой елементи разположени на стълб, като направи необходимите промени в т. 6.7.6 от Техническите условия и Приложение 2 към тях, както и на всички други относими места в Общите условия.

6.4.Удължава до 08.02.2020 г. срока за произнасяне по отношение на исканията относно „Цени и механизъм за ценообразуване“ (стр. 8-10 от искане вх. No 12-01-1838/08.08.2019 г.). "

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
V_L@N
На 18.12.2019 г. at 21:45, Ivo написа:

И не само. Още доста задължителни указания има към ЕВН. Най-важните са:
 

 

Къде мога да прочета цялото указание на КРС към Ерюг, нещо не го намерих на сайта им?

Share this post


Link to post
Share on other sites
net-sar

Това което мога да ти кажа от мой собствен опит е,че ако използваш оптична линия по новия закон излязал в март месец не ти трябва  нито проектант нито скица и прочия.Ако обаче правиш лан линия с заряд е тогава трябва да си намеришне не проектан а инжинер-конструктор (имаше друга дума за това) за да ти опише мрежата и да сия я входираш в общината,като използваш вече подписаният ти договор с енергото.

Сега ще се започнат спорово ,но ви го казвам от опита ми с моя адвокат,който го бях наел да се разправя с местната община! има излезли специални мерки тази година който казват-показват че оптичната линия не е обходимо разрешение от общината за да я положиш нито да я оведомяваш,но ЛАН правители сте задължени

 

Edited by net-sar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivo
На 24.12.2019 г. at 15:44, V_L@N написа:

Къде мога да прочета цялото указание на КРС към Ерюг, нещо не го намерих на сайта им?

Още не е публикувано решението, но можеш да видиш решенията в протокола от заседанието на КРС на 12.12.2019 г.

Please login or register to see this content.

Share this post


Link to post
Share on other sites
MiPSus

Екипи от двата големи оператора написаха ЗЕСМФИ, те ще продължат да участват на заден план, както сега така и по нататък до постигането на целта:

Без ЛАН и Кабеларки!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Networker

Да възобновим малко темата,
1.При подаване на проекти към Енерготата - позволено ли е да се описва мрежата на части и да се анексират новите села към вече сключения договор?
2.Какво използвате за да си маркирате кабелите/кутиите (според изискванията, до 2 месеца след сключване на договора трябва да се макрира цялата мрежа)?

Относно големите - явно по стандартния начин не успяват да се борят с ЛАН операторите и кабеларките (последните пък явно няма да се обединят да направят сериозен отпор), беше логично в някакъв момент да излезе подобен закон.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Networker

Да добавя два въпроса,
някой успял ли е да впише мрежа с FTP кабели, основно според следните изисквания:

1.“въздушните кабелни ЕСМ трябва да бъдат секционирани при всяко отклонение към кабелната инсталация в сградата чрез галванични изолатори за напрежение 400 V и разрядници“
2.“въздушната ЕСМ трябва да има самостоятелна заземителна инсталция със съпротивление на заземяване не по-голямо от 10 Ω. При това трябва да са извършени мероприятия за изравняване на потенциалите със заземителната инсталация на ВМНН чрез галванично подземно обединяване“

Какви са тези галванични изолатори за FTP кабел на 400V?
Какво са Ви разрешили да ползвате, ако е минало за FTP мрежа?

Share this post


Link to post
Share on other sites
MiPSus

Все си мисля, че за FTP мрежа не е достатъчен само проекта на трасето подаден в енерго :) за разлика от оптичния кабел тука имаш захранване, заземяване и май ще трябва да е като строеж по ЗУТ. Питай си проектанта :) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Networker
На 24.12.2019 г. at 23:40, net-sar написа:

Това което мога да ти кажа от мой собствен опит е,че ако използваш оптична линия по новия закон излязал в март месец не ти трябва  нито проектант нито скица и прочия.Ако обаче правиш лан линия с заряд е тогава трябва да си намеришне не проектан а инжинер-конструктор (имаше друга дума за това) за да ти опише мрежата и да сия я входираш в общината,като използваш вече подписаният ти договор с енергото.

Сега ще се започнат спорово ,но ви го казвам от опита ми с моя адвокат,който го бях наел да се разправя с местната община! има излезли специални мерки тази година който казват-показват че оптичната линия не е обходимо разрешение от общината за да я положиш нито да я оведомяваш,но ЛАН правители сте задължени

 

Колега, това за въздушно положен лан ли е или по стълбовете не енерготата - понеже ако е въздушно, не виждам как ще минеш без проект и договор с тях.
Относно общината, доколкото разбрах - обявяването се прави само в "Информационна точка", не в общината - от общината си вадиш само справки за избрания регион дали е с ниско застрояване или е с население под 10 к човека.

Edited by Networker

Share this post


Link to post
Share on other sites
Networker

Тоест за подземно положена оптика или за въздушна?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.